Aşağıdakı xidmətləri təmin edirik:


      1. “Açarla təhvil” sənaye tikintisi

      2.   YDM stansiyalarının  xidməti.

      3.   Boru kəmərləri, metalquraşdırma,  müxtəlif məhsullar üçün şaquli silindrik çənlərin istehsalı və quraşdırılması və digər mexaniki işlər.

      4.   YDM stansiyaları və yanacaq saxlanılnası üçün tutum tikintisi.

      5.   Yük-qaldırıcı mexanizmlərin və müxtəlif avadanlıqların montajı.

      6.   Çənlərin kalibrlənməsi

      7.   Antikorozif işlər (metal səthlərinin qumlanması və boyaması).