Şaquli çənlər neft məhsullarının, kimyəvi mayelərin, qida məhsullarının və digər aqressiv və qeyri-aqressiv materialların saxlanmasında istifadə olunur. Onlar bir çox sənaye sahələrinin texnoloji zəncirinin əsas elementidir: neft-kimya, ərzaq, qaz, metallurgiya və digər sənayelər. Ən çox neft-kimya sənayesində yayılmış, çən parklarının əsas hissəsi olan, istehsal müəssisələrində neft terminalları, emal və saxlama üçün nəzərdə tutulan neft obyektlərində geniş yayımışdır. Neft və neft məhsulları üçün ən çox yayılmış saxlama çənləri, şaquli polad silindrik çənlərdır. Bu çənlər əsasən örtük və həcm istehsalı ilə fərqlənirlər. Beləliklə, tipik silindrik çənlər 100; 200; 300; 400; 500; 700; 1000; 2000; 3000; 5000; 10,000; 20,000; 30 000 və 50 000 m3 həcmdə ola bilərlər.